Slavkovská ulica - prístupová cesta k rodinným domom

Zodpovednosť za riešenie: Levoča

V riešení
meno
Ivan LE 03. júla 2015

- Hlavným problémom je nevybudované premostenie ponad potok
- Problematický prístup autom k rodinným domom (starší ľudia - sanitka....)
- osadená betónová rúra je úzkym miestom v prípade prietoku väčšieho množstva vody v potoku
- opakované záplavy a tým aj opakované poškodzovanie majetku mesta a majetku občanov

08. júl 2015

Odpoveď samosprávy

Mesto Levoča sa listom obrátilo na Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., odštepný závod Košice, so žiadosťou o podanie informácie vo veci plánu úpravy koryta Levočského potoka, pretekajúceho územím nášho mesta. Z odpovede vyplýva, že Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., v roku 2015
plánuje na Levočskom potoku zrealizovať tieto investičné zámery:
- na riečnom kilometri 17,380 – 17,420 opraviť narušený oporný múr;
- na riečnom kilometri 16,000 – 16,400 odstrániť krovie a opraviť obojstranné opevnenie.

Tieto investičné zámery by sa mali realizovať v letných mesiacoch roka 2015. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., má vo svojom rozvojovom programe investícií na roky 2015 – 2020 zaradené tieto stavby:
- na riečnom kilometri 18,600 vybudovať prehrádzku Levočského potoka;
- na riečnom kilometri 17,500 – 18,200 zrealizovať celkovú úpravu Levočského potoka.

Realizácia všetkých týchto stavieb a investičných zámerov je závislá od prioritných a kapacitných možností Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., a tiež od pridelených finančných prostriedkov na ich realizáciu. Mesto Levoča vyvíja maximálne úsilie, aby boli práce na Levočskom potoku vykonané v čo najkratšom čase.

MsÚ Levoča
09. júl 2015

Ivan LE

Uvedené miesto vôbec nie je priamo pri Levočskom potoku. Je to na Slavkovskej 8,9.
Je to malý potôčik, ktorý sa do Levočského potoku vlieva o pár sto metrov nižšie.
Uvedený stav trvá desiatky rokov.
Všeobecnú odpoveď MsÚ Levoča prekopírovánú z LIM nepovažujeme za odpoveď.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania