Zdevastovanie lokality Röhrgrund

Zodpovednosť za riešenie: Levoča

Neriešený
meno
Jakub 17. augusta 2015

Chcem poukázať na problém, ktorý mi ako obyvateľovi Levoče nesmierne prekáža. Začiatkom mesiaca júl boli na Ovocinárskej ulici odstránené stromy v určitom úseku. Nepočul som však z akého dôvodu. Jediná informácia bola, že z dôvodu elektrického vedenia. Podotýkam, vyrezané stromy boli široko ďaleko vyrezané aj okolo vedenia. Ak by už bola reč o tom, že sú vyrezané, kto a kedy uprace kmene a vyschnuté konáre stromov? Je to cesta k Mariánskej Hore, ktorú navštevuje množstvo ľudí, toto je reprezentácia toho, čo v Levoči máme? Navyše, stromy boli pri potoku, ich korene spevňovali breh proti zosuvu. Stromy dotvárali prostredie okolo potoka, ale prispievali aj ku skvalitneniu pôdy. Preto považujem za nevyhnutné vysadenie novej zelene a uvedenie tejto lokality do poriadku. Je to povinnosť mesta!

02. september 2015

Odpoveď samosprávy

V riešení, VSD KE a jej subdodávateľ týchto prác boli vyzvaní k uvedeniu pozemkov do pôvodného stavu a odprataniu drevnej hmoty.

Oddelenie investičnej činnosti, ÚP a ŽP, SÚ
04. september 2015

Jakub

Dokedy majú lehotu uskutočniť výzvu? Resp. je to výzva, alebo príkaz? Je to predsa v našom meste, kde žijeme my...

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.