Výsadba deliacej zelene od prevádzky na spracovanie odpadu

Zodpovednosť za riešenie: Levoča

Neriešený
meno
Ján 21. januára 2017

Výsadba zelene, ktorá bude oddeľovať cyklistický chodník od mestskej prevádzky na spracovanie odpadov. Súčasný stav je nevyhovujúci, pôsobí taktiež veľmi rušivo v priestore, ktorý má slúžiť na rekreáciu a šport obyvateľov celého mesta, priestorom sa šíri zápach a za vetra aj sáčky. Vzhľadom ku množstvu sadeníc, ktorým disponujú Lesy mesta Levoča by výsadba pruhu stromov na tomto úseku pre dobro Levočanov nemal byť problém. O necelé 2 mesiace začne ideálny čas na jarnú výsadbu.

22. január 2017

Mgr.Matúš Tarauta

výborný podnet, na pripomenutie pre verejnosť tu dám podnet podobne súvisiaci so Starým Hriskom, doposiaľ neriešený https://www.odkazprestarostu.sk/levoca/podnety/21040/pretrvavajuci-problem-vandalizmu-a-znecistovania-stare-hrisko?done=updated
03. február 2017

Odpoveď samosprávy

Mesto Levoča nemá v pláne výsadbu drevín v oblasti cyklochodníka nakoľko to nebolo predmetom projektovej dokumentácie. Stromy v blízkosti cyklochodníka by mohli v budúcnosti tvoriť prekážku, ktorá by mohla narušiť celistvosť cyklochodníka.

TS Levoča
03. február 2017

Ján

Mám otázku, Aj ste si boli ten dotknutý úsek na vlastné oči pozrieť? alebo sa znova vynášajú súdy o probléme a daľší legitímny podnet od občana sa zmetie zo stola, odvolávajúc sa pritom na mantru projektu, ktorý toho neriešil oveľa viac ( napríklad 6 rokov od dokončenia ponechané otvorené kanalizačné šachty meter od vozovky chodníka, nahlásené pozorným Levočanom v inom podnete pre starostu len nedávno https://www.odkazprestarostu.sk/levoca/podnety/20403/jama-po-nevyuzivanej-kanalizacnej-sachte-cyklisticky-chodnikmimochodom), taktiež bol na jeho základe chodník umiestnený hned ku dvore na spracovanie odpadov a bezprostrednej blízkosti iných priemyslených prevádzok.

Na hovorenie prečo sa niečo nedá, tu mesto nemáme, mesto tu je na nachádzane riešení, aj odlišných od tých, ktoré navrhol obyvateľ mesta, ako sa problém na ktorý niekto upozornil dá riešiť

Avšak dobre, mesto napísalo, že nespraví žiadnu výsadbu, rešpektujem, problém hrubého narúšania rekreačného charakteru tohto areálu pohľadom užívateľov chodníka na Odpadky však nezmizne, pýtam sa, čo teda spravíte

Okrem toho prevoz vozidiel (asi mestských) vyššie pri kompostárni ničí povrch chodníka, dám to ako daľší podnet
03. február 2017

Ján

P:S - Samotné priložené fotky, dokumentujúce podnet, ukazujú, že chodník je lemovaný z oboch strán stromami, avšak na úseku, kde sa stáča nabližšie ku mestskému zbernému dvoru už žiadne stromy nie sú, v čom aj spočíva hlavný problém, kedže z toho dôvodu obyvatelia Levoče majú nepríjemný pohľad na priemyselný areál a naskladané odpadky na druhej strane potoka, pár metrov daleko. Napriek tomu mesto poskytlo zatiaľ odpoved, že stromy sa nevysadia, lebo narušia celistvosť cyklochodníka.....

Pritom výsadba stromov (tu konkrétne nižiše ihličnany) popri cyklistických chodníkov nie je vôbec ničím nezvyčajným, rovnako u nás ani vo svete. máme tomu snád rozumieť tak, že ešte nikto nikde v Europe, na tisícoch kilometrov tratí cyklochodníkov, nevysadil popri chodníku stromy, aby tak oddelil cyklochodník od rušivých optických a javových vplyvov. Ved je to odprezentované mestom úplne úsmevne, že výsadba zelene v spojitosti s cyklochodníkmi je niečo nevídané
05. február 2017

Ján

Miesto, kde som požadoval výsadbu radu stromov
07. február 2017

Ján

Inak všimnite si spôsob komunikácie mesta so svojimi občanmi. Ku meritu problému nepovedia ani slovo, namiesto toho vysvetľujú prečo návrh občana nemienia splniť, akoby problém s ktorým sa na mesto občan obrátil v dobrej viere zrazu prestal existovať a niečo sa mu prisnilo. Z takýchto odpovedí mám pocit, že všetko je z ich pohľadu tak ako má byť
13. február 2017

Ján

Kedže mesto povedalo, že nevysadí zeleň v rekreačnom areáli a rovnako neponúklo žiadne riešenie tohto problému. Navrhujem, aby mesto osadilo na plote mestskej prevádzky na spracovanie odpadu takúto plachtovinu, ktorá bude zakrývať odpadky
17. február 2017

Ján

20. február 2017

Ján

Výsadba stromov vadí, ich nelegálny výru nie??

Už 2 mesiace prebieha úplne nehanebne na Starom Hrisku a v okolí bývalej poľnej cesty na priehradu nerušený a rozsiahly výrub drevín pre niekoho vlastnú spotrebu. Aj napriek upozrneniu mestskej polície a mesta na tento problém sa nič nedeje a každá moja návšteva oblasti dokazuje, že výrub pokračuje nerušene dalej https://www.odkazprestarostu.sk/levoca/podnety/36069/vyrub-drevin-v-areali-stareho-ihriska
25. február 2017

Soňa Lesňáková

Už pred rokom som na tento problém upozorňovala, mysliac si, že veď teraz keď už o tom vedia, sa to musí vyriešiť..Nestalo sa NIČ. Riešenie v podobe vylepšenia oplotenia a výsadby stromov priamo za plotom je pre kompetentných zrejme problém rovnajúci sa rozbitiu atómu. Tak sa nebojte , nie je to jadrová fyzika. Ponúkame dokonca riešenia, my občania...Odpadky odtiaľ končia v potoku a na brehoch. Chcem vedieť, aký zákon ukladá výsadbu stromov v náväznosti na projekty.
25. február 2017

Soňa Lesňáková

Ešte jedna otázka..naozaj všetky druhy stromov môžu narušiť "celistvosť chodníka" ? Poprosím o odborný výklad a špecifikáciu typu drevín, ktoré sú "rizikové" . Poprípade nejakú odbornú štúdiu.
26. február 2017

Mgr.Matúš Tarauta

proste úsmevné výhovorky mesta, výsadba drevín popri cyklochodníkoch je úplne normálna a vykonáva sa všade len v Levoči nám chcú nahovoriť, že to nejde
26. február 2017

Soňa Lesňáková

V zbierke zákonov č. 371/2015 stojí : "Priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie
odpadov sa navrhujú, zhotovujú a prevádzkujú
tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné
prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku." Odpadky visiace na plote, na brehu potoka, aj v potoku majú na ŽP určite nepriaznivý vplyv. Treba niečo robiť s týmto porušovaním zákona.
26. február 2017

Soňa Lesňáková

Len pridám, že problém je nielen estetický, ale ide naozaj o znečisťovanie.
27. február 2017

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

vzhľadom na výsledky hlasovania o podnete (16 užívateľov nepovažuje odpoveď a riešenie samosprávy za dostatočné, 1 áno), sme status podnetu zmenili na neriešený a podnet opätovne zaslali samospráve s prosbou o vyjadrenie.

Martin Kollárik
martin.kollarik@odkazprestarostu.sk
28. marec 2017

Mgr.Matúš Tarauta

ako zle oplotený zberný dvor znečistuje svah a potok, videodokumentácia

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania