Retardér na ul. Štúrovej

Zodpovednosť za riešenie: Levoča

V riešení
meno
Róbert Durst 24. januára 2018

Týmto žiadam o zriadenie ďalšieho retardéru na ul. Štúrovej v Levoči v zúženej časti medzi domami č.p. 3, 4, 35 a 36, nakoľko v uvedenej časti ulice vodiči jazdia neprimerane vysokou rýchlosťou, nakoľko chcú prejsť zúžený úsek čo najrýchlejšie, aby nemuseli dávať prednosť protiidúcim vozidlám a aby neboli nútený sa riskantne vyhýbať, čo ma za následok ohrozovanie chodcov ak aj obyvateľov ulice. Požadovaný retardér by znemožnil prechádzať uvedený úsek vysokou rýchlosťou a donútil by vodičov spomaliť.

30. január 2018

Róbert Durst

05. marec 2018

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za podnet.
V záujme zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bude na miestnej komunikácií na Štúrovej ulici doplnené trvalé dopravné značenie B33 / zákaz státia/ s dodatkovou tabuľkou E4 a textom 10 m pred a zúžené miesto v dopravnom smere ulica Gašpara Haina – cesta I/18.
Doplnenie predmetného dopravného značenia bolo odkonzultované a odsúhlasené Okresným riaditeľstvom policajného zboru Okresným dopravným inšpektorátom v Poprade.
Aktivovaním dopravného značenia by sa malo predísť problému s riskantným vyhýbaním vozidiel v zúženom úseku.


Ing. Lenka Petrášová
Oddelenie investičnej činnosti, ÚP a ŽP, SÚ
05. marec 2018

Róbert Durst

Z tejto odpovede nechápem, akým spôsobom sa problém vyrieši. Zúžené miesto bude rovnako dlhé a vodiči sa budú ho snažiť z oboch strán prejsť čo najrýchlejšie čím budú jazdiť neprimeranou rýchlosťou a ohrozovať chodcov a obyvateľov ulice. Zákaz státia s dodatkovou tabuľou tento problém nijako nevyrieši, nakoľko nie sú problémom odstavené vozidlá ale dĺžka zúženého úseku. Ideálnym riešením by bola jednosmerná premávka a núdzovým riešením, mechanická prekážka t.j. retardér ktorý vodičov donúti rýchlosť jazdy znížiť. Iné východisko ja v danej situácií nevidím.
06. apríl 2019

Ján

Som zásadne proti budovaniu ďalších retardérov. Jednak spomaľujú premávku všetkých, aj tých ktorí jazdia zodpovedne, aj vtedy, keď nie je silná premávka. Na riešenie jedincov jazdiacich "neprimerane" existujú iné možnosti, neobmedzujúce ostatných vodičov ktorých je väčšina.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.