Chybný názov kostola na smerovej tabuli

Zodpovednosť za riešenie: Levoča

V riešení
meno
Marta Kovácsová 26. januára 2018

Prvá "smerová" tabuľa pred zjazdom z D1 do Levoče uvádza správne názvy kostolov, avšak potom na tej veľkej kruhovej križovatke sa nachádzajú 3 "smerové" tabule, kde je uvedený nesprávny názov kostola v Levoči. V Levoči sa nenachádza Kostol Nanebovzatia Panny Márie ale Kostol Navštívenia Panny Márie.

27. január 2018

ddk

kostol nanebovzatia je v spisskej
27. január 2018

Marta Kovácsová

To viem, že je v SNV, ale v tomto prípade si myslím, že ide o chybu, pretože prvá tabuľa je správna a ďalšie sú zmätočné. Tabuľka s názvom Kostol Nanebovzatia Panny Márie má byť pred SNV, alebo nemali by byť tieto 2 kostoly uvedené na jednej tabuli.
07. február 2018

Odpoveď samosprávy

Už v roku 2016 bola zaslaná žiadosť dotknutým inštitúciám o zmenu a správne uvedenie názvov/pomenovaní uvedených na hnedých - informačných tabuliach nachádzajúcich sa na diaľničnom úseku D1 s kompletnou fotodokumentáciou. Bohužiaľ naša žiadosť nebola kladne vybavená s odôvodnením, že daná inštitúcia vychádza zo schválených názvosloví napriek tomu, že nie sú aktualizované. Mesto Levoča danej inštitúcii predložilo všetky relevantné podklady deklarujúce zmenu v názve, ktorý požadujem opraviť. Opätovne sme dostali zamietavú odpoveď.
Mesto Levoča bude opakovane žiadať príslušnú inštitúciu o nápravu.

Mgr. Zuzana Beregházyová
Oddelenie cestovného ruchu a rozvoja mesta
12. február 2018

Marta Kovácsová

Zaujímavé je to, že v meste Želiezovce v Nitrianskom kraji mali tiež problém s názvom kostola na takýchto hnedých - informačných tabuliach a vyriešili to v priebehu niekoľkých dní (Televízne noviny Markíza 12.2.2018)

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania