Námestie Majstra Pavla-riešenie dopravnej situácie-dopravu spomaľujúce

Zodpovednosť za riešenie: Levoča

V riešení

Z akého dôvodu je prejazd okolo baziliky sv.Jakuba povolený len dopravnej obsluhe? A ostatný musia chodiť cez mäsiarsku ulicu? Prečo by tamad nemohli chodiť aj ostatné vozidlá je to nelogické nepraktické a navyse je cesta na mäsiarskej ulici dost rozbitá takže sa tam aj ničia nápravy na autách. Navrhujem zakaz zrušiť aj tak to vacsina vodičov ignoruje

22. január 2019

Odpoveď samosprávy

Prenosné dopravné značenie počas uzávierky Námestia Majstra Pavla bolo osadené v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovanou projekčnou spoločnosťou, ktorá bola schválená OR PZ SR, Okresným dopravným inšpektorátom /ODI/ v Poprade.
Mesto Levoča predloží opätovne na schválenie ODI v Poprade zaktualizovanú projektovú dokumentáciu, kde je zohľadnená Vami navrhovaná požiadavka o zrušenie dopravného značenia B1 /Zákaz vjazdu všetkých vozidiel/ s dodatkovou tabuľou E12 /Okrem dopravnej obsluhy/ vrátane súvisiaceho dopravného značenia, ak ODI v Poprade schváli navrhovanú zmenu, bude dopravné značenie zakazujúce prejazd všetkých vozidiel okolo Baziliky sv. Jakuba zrušené.


Ing. Lenka Petrášová
Oddelenie investičnej činnosti, ÚP a ŽP, SÚ

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.