Kláštorská-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Zodpovednosť za riešenie: Levoča

V riešení
meno
Dominik 21. januára 2019

Dobrý deň, chcem sa opýtať dokedy bude takto vyzerať cesta na Kláštorskej ulici? Už začiatkom decembra sa začali výkopové práce a doteraz sa s tým nič neurobilo. Vplyvom ťažkej techniky sa ešte viac narušilo podlažie (asfalt) na ceste. Ďakujem za odpoved.

28. január 2019

Odpoveď samosprávy

Stavebná firma K&K Systems, s.r.o., Košice požiadala v mesiaci november 2018, Mesto Levoča o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – prekopávku verejného priestranstva, mestskej komunikácie a chodníka v Levoči na Uliciach Kláštorská a Žiacka z dôvodu realizácie stavby: Levoča – kabelizácia NN siete na uliciach Kláštorská a Žiacka. Mesto Levoča vydalo rozhodnutie č. IČ,ÚPaŽP,SÚ 94/31342/2018/Jý, s termínom spätných úprav do 30.04.2019, vzhľadom na vonkajšie poveternostné podmienky. Podľa vydaného rozhodnutia je žiadateľ povinný do doby uvedenia prekopávky do pôvodného stavu, prípadné miesta prekopávky dorovnávať. Prekopávka musí byť zabezpečená proti pádu osôb a proti ich zraneniu a prekopávka musí byť vyznačená v súlade so zákonom č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a vyhláškou MV SR č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.

Miroslav Jablonovský
Investičná činnosť

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania