Levočské kúpele-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Zodpovednosť za riešenie: Levoča

Vyriešený

Ani po dlhšej dobe nieje spätná väzba od samosprávy, znovu podávam podnet na riešenie nebezpečne rozbitej cesty, ktorá je jediným prístupom pre vozidlá do chatovej oblasti. Jamy sa už nedajú obísť a hrozí poškodenie podvozku neteréneho vozidla.

22. február 2019

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za podnet.
Vzhľadom na finančné prostriedky mesta realizujeme prioritne rekonštrukcie miestnych komunikácií v havarijnom stave v centrálnej mestskej zóne a v lokalitách IBV..
V nadväznosti na schválený rozpočet mesta nedokážeme v súčasnosti zlepšiť predmetný stav účelovej komunikácie jej kompletnou rekonštrukciou, v jarných mesiacoch však prebehne jej oprava strojným mechanizmom.


Ing. Alžbeta Pitoráková
odd. investičnej činnosti, územného plánovania a životného prostredia, stavebný úrad
23. február 2019

Ján

Neviem akým strojným mechanizmom to chcete upraviť a chápem, že na komplexnú rekonštrukciu peniaze ktoré máte k dispozícií nemusia stačiť, alebo máte iné priority. No úpravy robené na tejto ceste nevydržia ani rok a naopak stav cesty sa každoročne zhoršuje aj preto, že je využívaná ťažkou technikou ťažiacou drevo. Tento podnet nie je nový, ale je na tejto apke vedený od r. 2015 ako neriešený. Prečo mesto nedokáže získať potrebné zdroje či už z fondov EÚ, alebo žiadať, aby aspoň čiastočne náklady hradili tí ktorí ju najviac poškodzujú. Ak to nejde naraz, tak aspoň začať a riešiť to po častiach. V opačnom prípade to skončí ako neďaleká cesta do Zaľubice. Zaujímavé je, že z opačnej strany (od Kežmarku) tá cesta vyzerá úplne ináč a tam sa s tým dokázali vysporiadať. V odpovedi som očakával aspoň orientačný termín, kedy sa problém začne hoci postupne ale trvalejšie riešiť, lebo doterajšie riešenia boli krátkodobé, neefektívne ale hlavne neekonomické
07. máj 2019

Ján

Levočské kúpele-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Poďakovanie za to, že na začiatku apríla bola mechanizmom "opravená" rozbitá cesta, kde hrozilo poškodenie podvozku neteréneho vozidla. Je začiatok mája a cesta vyzerá skoro rovnako ako pred opravou. Bude v dohľadnej dobe tento roky pretrvávajúci problém riešený tak, aby sa po mesiaci nevrátil? Na koho sa môžu obracať vodiči, ktorým pri prejazde tohto úseku vznikne na vozidle škoda?
08. december 2019

Ján

Poďakovanie všetkým, ktorí majú zásluhu na vyriešení problému. Verím, že mesto nájde dosť síl aj na doriešenie ostatných podnetov, aj na označenie vyriešeného podnetu, či zdôvodnenie, prečo sa daný podnet neriešil. Ján.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania