Sídlisko pri prameni-schody-poškodené

Zodpovednosť za riešenie: Levoča

Neriešený

Vekom rozpadávajúce sa schody, hrozí strhnutie kovovej hrany pri stúpnutí v mieste vydroleného betónu.

16. jún 2019

Jozef Švirloch

Tento problém je už vyriešený !
18. jún 2019

Ján

Neviem akým spôsobom si kto predstavuje vyriešenie problému, no pokiaľ nedošlo k omylu, o ktoré schody sa jedná, tak je to sprostá ignorancia podnetov. Na uvedené schody sa ani nesiahlo!!!.
18. jún 2019

Jozef Švirloch

Schody sú ozaj urobené nové. Pridaný je aj bezbariérový prístup. Po zimnej údržbe sa niektoré hrany schodov rozdrobujú ! Na odtok vody pod schodišťom bol vykopaný jarček na odvod vody !
18. jún 2019

Ján

Keďže odpoveď prišla ihneď, predpokladám zlú informáciu o ktoré schody ide. Tie vedľa obchodu Kačka už boli hotové pred podnetom. Jedná sa ale o schody za bytovkou č7 (Rubín) vedúce smerom ku garážam,(medzi) vedľa starej kotolne, alebo na východnej strane sídliska, nie západnej. Na tých sa neurobilo nič. Dnes som tam bol.
19. jún 2019

Ján

Súhlasiť v tomto prípade nestačí. Na základe vašej dezinformácie bol podnet preklasifikovaný ako vyriešený. Chybu, aj keď omylom spôsobenú treba napraviť. Tiež týmto apelujem na administrátora aby prijal opatrenia k zabráneniu podobných prekvalifikovaní podnetu na základe mylnej informácie.
19. jún 2019

Jozef Švirloch

Podnet pána Jána nie je vyriešený. Čiastočne riešený je môj podnet, ktorý sa týkal schodišťa pri obchode!

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania