Pri strelnici-riešenie dopravnej situácie-nebezpečné

Zodpovednosť za riešenie: Levoča

V riešení
meno
Jančo Nespokojný 19. augusta 2019

Žiadam vedenie mesta Levoča aby urýchlene riešilo dopravnú situáciu na ulici Pri strelnici, kde je osadená dopravná značka Obytná zóna, no túto značku skoro nikto nerešpektuje. Niektorí "vodiči" sa tu preháňajú možno aj 80-tkou. Sú ohrozované malé deti, ale aj ostatní chodci. Čaká sa na to, kedy sa stane nejaké nešťastie? Kde je polícia? Prečo tu nemeria rýchlosť? Jančo Nespokojný

19. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.

Ďakujeme za podnet na zlepšenie kvality života v našom meste. O Vami uvedenom probléme má mesto vedomosť, keďže viacerí obyvatelia ul. Pri strelnici (o. i. aj na stretnutiach "Hovor so svojim mestom") sa sťažovali na neprimeranú rýchlosť prechádzajúcich automobilov. Kontrola dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti automobilov na miestnych komunikáciách však nepatrí do kompetencie Mestskej polície. Preto sa mesto obrátilo na Policajný zbor SR so žiadosťou o intenzívnu kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky na celom území mesta vrátane ul. Pri strelnici.

Mesto zároveň v blízkej dobe plánuje realizovať komplexnú rekonštrukciu tejto miestnej komunikácie vrátane vybudovania chodníka pre peších, čo by malo významnou mierou prispieť i k zvýšeniu bezpečnosti chodcov. Aj s ohľadom na prebiehajúcu výstavbu v IBV Strelnica, ktorá ešte viac zvýši intenzitu premávky v tejto lokalite, si mesto uvedomuje dôležitosť urýchlenej rekonštrukcie ul. Pri strelnici. Z uvedeného dôvodu už skôr pristúpilo k vypracovaniu projektovej dokumentácie a ďalších podkladov, aby mohla byť táto rekonštrukcia začatá ihneď, keď to dovolia finančné možnosti mesta.

Rovnako sa mesto pred časom obrátilo na všetkých obyvateľov ul. Pri strelnici žiadosťou o odstránenie predmetov, kameňov, klincov, stĺpikov, drobných stavieb a drevín z pozemkov v bezprostrednej blízkosti miestnej komunikácie a upustenie od ďalšieho neoprávneného užívania týchto pozemkov trvalým umiestňovaním predmetov, drobných stavieb a výsadbou drevín (vrátane kríkov a živých plotov), ktoré by mohli tvoriť prekážku v doprave na tejto miestnej komunikácii alebo by mohli výrazne zhoršovať výhľadové parametre pri výjazde osobných motorových vozidiel z rodinných domov na túto miestnu komunikáciu, prípadne by mohli významne zvyšovať nebezpečenstvo pre chodcov pri pohybe na tejto komunikácii.

Po tejto výzve síce došlo k čiastočnej náprave, no mnohí vlastníci rodinných domov na tejto ulici naďalej bezdôvodne nechávajú pri komunikácii trvalo umiestnené napríklad aj zberné nádoby na komunálny odpad, a to aj napriek tomu, že podľa platného VZN by ich mali mať prednostne umiestnené na vlastných pozemkoch. Pritom je nepochybné, že umiestnenie nádoby na komunálny odpad mimo verejného priestranstva prispieva nielen k zlepšeniu kvality života obyvateľov ulice, ale najmä zvýšeniu bezpečnosti všetkých obyvateľov mesta.

Ešte raz ďakujeme za podnet a veríme, že zrealizovaním hore uvedeného zámeru dôjde k odstráneniu problému, na ktorý nás oprávnene upozorňujete.
Kedy? 2020

Martin Drahomirecký, odd. majetkové, Mesto Levoča
27. august 2019

Dávid Krajňák

Maximaln rýchlosť v Obytnej
zóne sa nedodržuje nikde v Levoči.Aj na ulici Gašpara Haina je obytná zóna a jazdí sa tu normálne 50km/h a ľudom to neprekáža.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.