Gašpara Haina-vandalizmus-pitie alkoholu na verejnosti

Zodpovednosť za riešenie: Levoča

Vyriešený
meno
Eva 03. marca 2020

Dobrý deň, chcem upozorniť na čiernu skládku, v Areáli nemocnice, smerom od uličky G. Haina. Na mieste je zhodený múr a lesík pravdepodobne využívajú rôzne skupiny, či už na popíjanie alkoholu (nakoľko satam nachádza množstvo fliaš)... Šķoda toho lesa, ak by sa zrevitalizoval, bolo by to príjemné miesto na oddych pre pacientov. Potrebné by bolo aspoň oplotiť aerál nemocnice a zabezpečiť častejšiu kontrolu zo strany MP.

04. marec 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Ďakujeme za podnet. Mesto Levoča ho odstúpilo na vybavenie Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča, a. s. (VNsP Levoča), ktorá ako užíva areál nemocnice na základe nájomnej zmluvy a o. i. má aj povinnosť dbať o udržiavanie celého predmetu nájmu (t. j. aj lesoparku) v riadnom, užívaniaschopnom stave.
Odpoveď VNsP Levoča zverejníme hneď po jej obdržaní.

Martin Drahomirecký, odd. majetkové, Mesto Levoča
11. marec 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.
Podľa informácie od zástupcov VNsP Levoča bola nelegálna skládka odpadu odstránená a VNsP podľa svojich finančných možností pristúpi s obnove oplotenia areálu nemocnice.

Martin Drahomirecký, odd. majetkové, Mesto Levoča

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.