Rozbitý chodník

Zodpovednosť za riešenie: Liptovský Mikuláš

V riešení
meno
Matus Pajor 08. januára 2016

Dobrý deň, chcem sa opýtať či je podľa samosprávy tento chodník pri autobusovej stanici v poriadku? Dosť veľa chodníkov v širšom centre mesta je v katastrofálnom stave, navyše vyzerá to tak, že ich nik neudržiava. Prosím o poslanie harmonogramu čistiacich prác a odpovedanie na otázku, či existuje nejaký komplexný plán rekonštrukcie chodníkov a povrchových plôch v širšom centre mesta. Ďakujem za odpoveď.

11. január 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň pán Pajor,

ďakujeme Vám za váš podnet. Mesto si je vedomé zlého stavebnotechnického stavu chodníka pre peších na ul. Štefánikovej a preto by som Vás rád oboznámil so skutočnosťou, že v súčasnosti zodpovední pracovníci mestského úradu pripravujú projekt tzv. vnútromestskej cyklotrasy, ktorá by mala byť financovaná z európskych fondov a mala by byť vedená aj týmto chodníkom, ktorý by sa mal v celej dĺžke ul. Štefánikovej kompletne zrekonštruovať a rozšíriť tak, aby šírkovo vyhovoval obojsmernému cyklo-pešiemu chodníku. Čo sa týka komplexného plánu rekonštrukcií chodníkov a miestnych komunikácií, podkladom je každoročne schvaľovaný rozpočet mesta, v ktorého programovej časti sú presne špecifikované investičné akcie na nadchádzajúci rok. Ďalším podkladom je aj Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ktorý zahŕňa jeho rozvoj v tomto smere v dlhšom časovom horizonte. Obidva tieto strategické dokumenty si môžete pozrieť a stiahnuť zo stránky mesta. Čo sa týka čistenia miestnych komunikácií, to vykonáva VPS LM podľa podľa súhrnného plánu čistenia mesta v pravidelných intervaloch.

S pozdravom

Ing. Gabriel LENGYEL
vedúci odboru dopravy a životného prostredia

Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš
tel: +421 44 5565 380
11. január 2016

Matúš

Dobry den pan Lengyel,

dakujem za odpoved.

Prestudoval som si zo stranok mesta odporucane dokumenty mesta

1) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, kde sa okrem ineho pise na strane 102:

16.4 Nemotorová doprava
Rozvoj nemotorovej dopravy, t.j. cyklistickej a pešej dopravy, musí vychádzať zo strategických dokumentov. Spracovanie dokumentu Stratégia rozvoja nemotorovej dopravy (resp. Plánu udržateľnej mobility) je nevyhnutnosťou pre stanovenie cieľov a aktivít, ktoré bude potrebné v rámci tohto programu zrealizovať.

16.4.2 Pešia doprava

...Budovanie bezbariérových úprav chodníkov a priechodov pre chodcov, odstraňovanie úzkych miest na peších komunikáciách, úpravy povrchov chodníkov, či zvyšovanie bezpečnosti chodcov, sú základnými úlohami pre podporu pešej dopravy.

Otazka 1): Stratégia rozvoja nemotorovej dopravy (resp. Plánu udržateľnej mobility) som na stranke mesta nemohol najst. Mozete potvrdit, ze tento dokument existuje? Ak nie, pracuje sa na na nom a kedy moze verejnost ocakavat jeho publikovanie a exekuciu?

2) Rozpocet mesta Liptovsky Mikulas na rok 2016

V prijatom mestskom rozpocte na rok 2016 je v programe 08 Miestne komunikácie prijaty rozpocet vo vyske 1 967 780€.

Rekonstrukcie spadaju pod podprogram 08.1 Správa a údržba miestnych komunikácií a prvok 08.1.1 Stavebno-technická údržba miestnych komunikácií, prevádzka dopravných zariadení (kde sa pise v komentari: "Hlavným cieľom tohto prvku je zabezpečiť údržbu a opravy už vybudovanej siete miestnych komunikácií...") a je na ne vyclenenych 365,000€.

Otazka 2): Ak "Budovanie bezbariérových úprav chodníkov a priechodov pre chodcov,... úpravy povrchov chodníkov,... sú základnými úlohami pre podporu pešej dopravy. (Ako sa pise v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta). Je 365,000€ dostatocne pokrytie tychto zakladnych uloh? Pripominam, ze 365,000€ je 1,47% celkoveho rozpoctu. Kazdopadne, kde sa moze verejnost docitat, na co konkretne bude tych 365,000€ pouzitych?

Dakujem za dodatocne odpovede a ospravedlnujem sa, ze nepisem s diakritikou, ale nie som na slovenskej klavesnici.

S uctou,

Matus Pajor

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania