Výtok kanálu z mosta priamo na cyklochodník

Zodpovednosť za riešenie: Žilinský samosprávny kraj

Neriešený
meno
cgmst 06. augusta 2017

Kanalizácia z mosta vyteká priamo na nový cyklochodník a poškodzuje ho. Výtok tiež ohrozuje osoby v čase dažďa.

11. apríl 2017

Odpoveď samosprávy

Výtok dažďovej vody je z mostného objektu, ktorý má v správe Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. Správu sme o tejto skutočnosti informovali v marci 2017. Mestu prisľúbili nápravu.

Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy a životného prostredia MsÚ Liptovský Mikuláš
30. júl 2017

Michal

Slovenská správa ciest na podnety z vysoka kašle, zatiaľ je všetko po starom.
06. august 2017

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet sme preposlali aj priamo Správe ciest Žilinského samosprávneho kraja.

S pozdravom

Martin Kollárik
martin.kollarik@odkazprestarostu.sk
25. august 2017

Odpoveď samosprávy

Odvodnenie mosta opravila Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja na jar tohto roku. Časom došlo k jeho poškodeniu znova a dňa 24.8.2017 sa opätovne konala oprava spomínaného mosta. Preto počas nasledujúceho dažďa SC ŽSK odsleduje, či je oprava dostatočná alebo treba pristúpiť k rozsiahlejšej oprave.

Martina Gazdíková,
odbor informácií a zahraničných vzťahov, Žilinský samosprávny kraj
14. máj 2018

TO DO Liptov

Voda z odvodňovacej rúry mosta stále tečie/kvápe na zábradlie ako aj betónový múr a cyklochodník. Ich stav sa len zhoršuje. Žiadame vás o poctivú opravu a predĺženie odtokovej rúry ponad celé teleso cyklochodníka. Od zaslania podnetu prešiel viac ako rok.
13. jún 2018

Odpoveď samosprávy

Podľa vyjadrenia riaditeľa SC Žilinského samosprávneho kraja - závod Liptov, po upozornení na zistený stav, pracovníci závodu zabezpečili opravu poškodeného vedenia odvodnenia mosta - výtok na cyklotrasu dňa 28.5.2018.

Žilinský samosprávny kraj
odbor informácií a zahraničných vzťahov

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania