16 pridaných podnetov

Viac ako 97% používateľov
97%

9 pridaných komentárov

Viac ako 87% používateľov
87%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%
V riešení
 
meno užívateľa

Suché lístie a haluzina

Juh - Ulica Slovanská
02. novembra 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Rozrytý trávnik

Juh - Zelenečská ulica
20. februára 2017 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Prepojenie Novej a Nitrianskej ulice

Juh - Ulica Nitrianska
28. júla 2016 Komentáre10 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Dlhodobo neupravené kríky

Juh - Ulica Slovanská
31. júla 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Odpad pri kontajneroch bez povšimnutia A.S.A.

Juh - Ulica Slovanská
31. júla 2016 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Hromady lístia a nezhrabané plochy

Juh - Ulica Slovanská
24. novembra 2015 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Dopravné značenie

Juh - Ulica Slovanská
14. augusta 2014 Komentáre4 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Plnohodnotná zastávka MHD

Juh - Ulica Slovanská
14. augusta 2014 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Stojiská na odpadkové kontajnery A.S.A.

Juh - Ulica Slovanská
14. augusta 2014 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zrušnie linky MAD číslo 15

Východ - Ulica Nová
25. apríla 2014 Komentáre6 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Mŕtva čierna mačka

Juh - Zelenečská ulica
04. marca 2014 Komentáre6 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nefunkčné verejné osvetlenie

Juh - Ulica Slovanská
06. januára 2014 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Smetné koše len do počtu

Juh - Ulica Slovanská
04. júla 2013 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Suché konáre bez povšimnutia

Juh - Ulica Slovanská
04. júla 2013 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

OTVORENÉ - NEOTVORENÉ

Stred - Trojičné námestie
02. júla 2013 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Neuveriteľný neporiadok na trávniku pri bytových domoch

Juh - Ulica Slovanská
02. februára 2013 Komentáre4 Hodnotenie0