Vznikajúca čierna skládka

Petržalka - Bratská


22. júla 2018

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

V riešení
 

Vznik čiernej skládky

Petržalka - Bratská


22. júla 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Začínajúca skládka

Rusovce - Balkánska


04. júla 2018

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Rusovce

Vyriešený
 

Začínajúca skládka

Petržalka - Starhradská


19. januára 2018

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

Vyriešený
 

Chýbajúci nájazd na chodník pre imobilných

Petržalka - Lietavská


19. januára 2018

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Zničené schody

Petržalka - Jasovská


14. decembra 2017

7 komentárov

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Začínajúca skládka

Nové Mesto - Kukučínova


30. októbra 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Nové Mesto

Vyriešený
 

Orez stromov

Petržalka - Panónska cesta


06. septembra 2017

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
 

Nevhodne umiestnený billboard

Petržalka - Panónska cesta


06. septembra 2017

2 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Miesto pre parkovisko

Petržalka - Tupolevova


06. septembra 2017

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Parkovacie miesta

Petržalka - Šintavská


06. septembra 2017

9 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

Neriešený
 

Poškodený chodník

Petržalka - Gettingova


01. augusta 2017

5 komentárov 1 aktualizácia

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

Neriešený
 

Vyschnuté stromy

Petržalka - Vyšehradská


23. júna 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

V riešení
 

Nebezpečné schody

Petržalka - Beňadická


31. mája 2017

Zodpovednosť: Iné

V riešení
 
Neriešený
 

Mláka pred automatom MHD

Petržalka - Vyšehradská


02. mája 2017

Zodpovednosť: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Neriešený
 

Čierna skládka na Betliarskej

Petržalka - Betliarska


03. apríla 2017

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

Neriešený
 

Jarovce - čierna skládka

Jarovce - Palmová


03. apríla 2017

1 komentár

Zodpovednosť: MÚ Jarovce

Neriešený
 

Padajúci betón

Petržalka - Panónska cesta


13. marca 2017

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Posprejovaná informačná tabuľa

Rusovce - Rusovská cesta


07. marca 2017

Zodpovednosť: MÚ Rusovce

Vyriešený
 

Poškodená informačná tabuľa

Rusovce - Rusovská cesta


07. marca 2017

Zodpovednosť: MÚ Rusovce

Vyriešený
 

Neupratané smeti

Rusovce - Rusovská cesta


07. marca 2017

Zodpovednosť: MÚ Rusovce

Vyriešený
 

Smeti

Rusovce - Rusovská cesta


07. marca 2017

Zodpovednosť: MÚ Rusovce

Vyriešený
 

Smeti v lesoparku

Rusovce - Rusovská cesta


07. marca 2017

Zodpovednosť: MÚ Rusovce

Vyriešený
 

Odpad pri jazere

Rusovce - Rusovská cesta


07. marca 2017

Zodpovednosť: MÚ Rusovce

Vyriešený
 

Poškodený panel

Petržalka - Znievska


25. apríla 2016

5 komentárov 1 aktualizácia

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Parkovisko

Petržalka - Jantárová cesta


25. apríla 2016

7 komentárov

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

Vyriešený
 

Rozpadávajúci sa múr

Petržalka - Rusovská cesta


14. apríla 2016

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Posprejovaný podchod

Petržalka - Rusovská cesta


14. apríla 2016

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Betón na ceste

Petržalka - Rusovská cesta


14. apríla 2016

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

Neriešený
 

Poškodený pamätník

Petržalka - Jiráskova


02. apríla 2016

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

Neriešený
 

Prevalený kryt kanálu

Petržalka - Šintavská


02. apríla 2016

2 aktualizácie

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

V riešení
 

Parkovanie

Petržalka - Holíčska


02. apríla 2016

2 komentáre

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

V riešení
 

Zle viditeľný prechod pre chodcov

Petržalka - Šintavská


02. apríla 2016

2 komentáre

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
 

Poškodený chodník

Petržalka - Strečnianska


02. apríla 2016

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

Neriešený
 

Nepríjemný výtlk

Petržalka - Jasovská


27. marca 2016

Zodpovednosť: MÚ Petržalka

V riešení
 

Skládka

Petržalka - Betliarska


23. marca 2016

1 aktualizácia

Zodpovednosť: Iné

V riešení
 

Vrak auta

Petržalka - Betliarska


23. marca 2016

1 komentár

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený