Diera na Vrakuňskom moste

Vrakuňa - Hradská


26. novembra 2017

Zodpovednosť: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený