level start 6
Viac o bodoch aktivity
87%
2024/2100
level end 7

5 pridaných podnetov

Viac ako 89% použíavateľov
89%

170 pridaných komentárov

Viac ako 99% použíavateľov
99%

0 overených podnetov

Viac ako 0% použíavateľov
0%