level start 6
Viac o bodoch aktivity
98%
2093/2100
level end 7

5 pridaných podnetov

Viac ako 88% používateľov
88%

171 pridaných komentárov

Viac ako 99% používateľov
99%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%