level start 2
Viac o bodoch aktivity
96%
292/300
level end 3

2 pridaných podnetov

Viac ako 64% používateľov
64%

9 pridaných komentárov

Viac ako 86% používateľov
86%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%