level start 2
Viac o bodoch aktivity
95%
290/300
level end 3

4 pridaných podnetov

Viac ako 85% používateľov
85%

9 pridaných komentárov

Viac ako 87% používateľov
87%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%