level start 7
Viac o bodoch aktivity
38%
2370/2800
level end 8

4 pridaných podnetov

Viac ako 85% používateľov
85%

10 pridaných komentárov

Viac ako 88% používateľov
88%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%