11 pridaných podnetov

Viac ako 96% používateľov
96%

34 pridaných komentárov

Viac ako 96% používateľov
96%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%
Neriešený
 
meno užívateľa

Vandalizácia nedávno opraveného priechodu na Námestí S. Kluberta

Námestie Štefana Kluberta
27. mája 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Ničenie a znehodnocovanie pamätihodností mesta

Baštová
22. mája 2017 Komentáre2 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Chodník v centre - oprava

Námestie Majstra Pavla
17. mája 2017 Komentáre6 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vyvalené stromy na starom Hrisku

Potočná
07. mája 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Neúnosný stav v hradobnom areáli

Baštová
03. apríla 2017 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Stavebný a iný odpad pod hradobnými klenbami

Kukučínova
15. marca 2017 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Trávniky na námestí sú plné psích výkalov

Námestie Majstra Pavla
05. marca 2017 Komentáre6 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Zlý stav budovy - otázka na právne odelenie mesta

Potočná
16. februára 2017 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Výsadba deliacej zelene od prevádzky na spracovanie odpadu

Potočná
21. januára 2017 Komentáre12 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Výrub drevín v areáli Starého Ihriska

Potočná
10. januára 2017 Komentáre9 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Čistota v meste

Námestie Majstra Pavla
09. decembra 2016 Komentáre5 Hodnotenie0