Neupravené chodníky

- Hrnčiarska


05. februára 2017

Zodpovednosť: Stropkov

Vyriešený