level start 2
Viac o bodoch aktivity
86%
272/300
level end 3

4 pridaných podnetov

Viac ako 85% používateľov
85%

4 pridaných komentárov

Viac ako 70% používateľov
70%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%