level start 2
Viac o bodoch aktivity
62%
225/300
level end 3

2 pridaných podnetov

Viac ako 65% použíavateľov
65%

10 pridaných komentárov

Viac ako 89% použíavateľov
89%

0 overených podnetov

Viac ako 0% použíavateľov
0%