level start 3
Viac o bodoch aktivity
33%
399/600
level end 4

5 pridaných podnetov

Viac ako 89% použíavateľov
89%

13 pridaných komentárov

Viac ako 91% použíavateľov
91%

0 overených podnetov

Viac ako 0% použíavateľov
0%