level start 3
Viac o bodoch aktivity
33%
400/600
level end 4

7 pridaných podnetov

Viac ako 92% používateľov
92%

5 pridaných komentárov

Viac ako 75% používateľov
75%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%
V riešení
 
meno užívateľa

Kolízny prejazd na Novomestskej (Veternej) ulici

Sever - Východná ulica
10. marca 2018 Komentáre4 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Nebezpečné parkovanie automobilov na Priemyselnej ulici

Juh - Priemyselná ulica
08. marca 2018 Komentáre4 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nebezpečné jamy na kruhovej križovatke Východná - Piešťanská

Sever - Ulica Piešťanská
03. marca 2018 Komentáre3 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Odpočívajúca dopravná značka - jednosmerná ulica

Modranka - ulica Seredská
27. januára 2018 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Výtlky na Tichej ulici v Modranke

Modranka - Tichá ulica
02. januára 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Zanedbaná a neudržiavaná predzáhradka v obci Modranka

Modranka - ulica Seredská
28. júla 2017 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Reklamácia pravidelnej údržby - kosenia zelených plôch

Modranka - ulica Seredská
28. júla 2017 Komentáre1 Hodnotenie0