level start 2
Viac o bodoch aktivity
80%
260/300
level end 3

4 pridaných podnetov

Viac ako 85% použíavateľov
85%

6 pridaných komentárov

Viac ako 80% použíavateľov
80%

0 overených podnetov

Viac ako 0% použíavateľov
0%