level start 2
Viac o bodoch aktivity
80%
260/300
level end 3

4 pridaných podnetov

Viac ako 86% použíavateľov
86%

6 pridaných komentárov

Viac ako 81% použíavateľov
81%

0 overených podnetov

Viac ako 0% použíavateľov
0%