level start 3
Viac o bodoch aktivity
98%
596/600
level end 4

5 pridaných podnetov

Viac ako 88% používateľov
88%

14 pridaných komentárov

Viac ako 91% používateľov
91%

1 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%