level start 2
Viac o bodoch aktivity
80%
261/300
level end 3

3 pridaných podnetov

Viac ako 79% používateľov
79%

9 pridaných komentárov

Viac ako 87% používateľov
87%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%