level start 2
Viac o bodoch aktivity
66%
233/300
level end 3

3 pridaných podnetov

Viac ako 79% používateľov
79%

8 pridaných komentárov

Viac ako 85% používateľov
85%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%