level start 2
Viac o bodoch aktivity
71%
243/300
level end 3

4 pridaných podnetov

Viac ako 86% použíavateľov
86%

2 pridaných komentárov

Viac ako 44% použíavateľov
44%

0 overených podnetov

Viac ako 0% použíavateľov
0%