level start 2
Viac o bodoch aktivity
96%
293/300
level end 3

5 pridaných podnetov

Viac ako 89% použíavateľov
89%

2 pridaných komentárov

Viac ako 44% použíavateľov
44%

0 overených podnetov

Viac ako 0% použíavateľov
0%