level start 11
Viac o bodoch aktivity
65%
6218/6600
level end 12

121 pridaných podnetov

Viac ako 100% používateľov
100%

2 pridaných komentárov

Viac ako 43% používateľov
43%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%
Neriešený
 
meno užívateľa

Laskomerská-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Laskomerská
26. februára 2020 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Bakossova-kôš-preplnený

Centrum - Bakossova
25. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Kukučínova-kôš-preplnený

Centrum - Kukučínova
25. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Cesta na amfiteáter-odstavené voz. s EČV, bez pl. TK a EK

Centrum - Cesta na amfiteáter
12. júna 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Katovná-neporiadok a odpadky-čierne skládky

Centrum - Katovná
07. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Pod Urpínom-zábradlie-poškodené

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Pod Urpínom
07. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Námestie SNP-chodník-poškodená dlažba

Centrum - Námestie SNP
07. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Námestie SNP-Mestský mobiliár-iné

Centrum - Námestie SNP
07. apríla 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Lazovná-schody-poškodené

Centrum - Lazovná
07. apríla 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Komenského-cesta-výtlk

Centrum - Komenského
07. apríla 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Pod Urpínom-vytrhnutý stĺp

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Pod Urpínom
07. apríla 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Pod Urpínom-rozpadajúci sa chodník

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Pod Urpínom
07. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Pod Urpínom-zanedbaný stromový porast

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Pod Urpínom
07. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Medený Hámor-chodník-výtlk

Centrum - Medený Hámor
07. apríla 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Bakossova-strom-suchý

Centrum - Bakossova
25. marca 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Lazovná-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Centrum - Lazovná
25. marca 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Bakossova-strom-zlomený konár

Centrum - Bakossova
25. marca 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Skuteckého-chodník-výtlk

Centrum - Skuteckého
25. marca 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Skuteckého-poškodená cesta/chodník

Centrum - Skuteckého
25. marca 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Na Troskách-problémové parkovanie

Centrum - Na Troskách
25. marca 2019 Komentáre3 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Laskomerská-priechod pre chodcov-zle viditeľný

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Laskomerská
25. marca 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Skuteckého-rozbité parkovacie miesta

Centrum - Skuteckého
25. marca 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Medený Hámor-priechod pre chodcov-zle viditeľný

Centrum - Medený Hámor
25. marca 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Skuteckého-chodník-bariérový

Centrum - Skuteckého
25. marca 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Skuteckého-chodník-rozbitý

Centrum - Skuteckého
25. marca 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Námestie SNP-chodník-poškodená dlažba

Centrum - Námestie SNP
25. marca 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Laskomerská-cesta-výtlk

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Laskomerská
25. marca 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Lazovná-vertikálna značka-poškodená

Centrum - Lazovná
18. marca 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Lazovná-kôš-zle umiestnený

Centrum - Lazovná
18. marca 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Lazovná-cesta-rozbitá

Centrum - Lazovná
18. marca 2019 Komentáre5 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Československej armády-stavby a budovy-opustený objekt

Centrum - Československej armády
06. marca 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Skuteckého-chodník-znečistený

Centrum - Skuteckého
06. marca 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Námestie SNP-reklama-vizuálny smog

Centrum - Námestie SNP
02. februára 2019 Komentáre2 Hodnotenie3
V riešení
 
meno užívateľa

Námestie SNP-Verejné služby-iné

Centrum - Námestie SNP
02. februára 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Medený Hámor-dlhodobo odstavené vozidlá-nezistené EČV a TK a EK

Centrum - Medený Hámor
02. februára 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Ruttkaya Nedeckého-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Centrum - Ruttkaya Nedeckého
02. februára 2019 Komentáre1 Hodnotenie1
Uzavretý
 
meno užívateľa

Medený Hámor-dlhodobo odstavené vozidlá-nezistené EČV a TK a EK

Centrum - Medený Hámor
02. februára 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

M.M.Hodžu-chodník-výtlk

Centrum - M. M. Hodžu
02. februára 2019 Komentáre5 Hodnotenie2
Uzavretý
 
meno užívateľa

Medený Hámor-dlhodobo odstavené vozidlá-nezistené EČV a TK a EK

Centrum - Medený Hámor
01. februára 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Dolná-Cesty a chodníky-iné

Centrum - Dolná
01. februára 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Námestie slobody-Mestský mobiliár-iné

Centrum - Námestie slobody
21. januára 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Námestie SNP-chodník-poškodená dlažba

Centrum - Námestie SNP
21. januára 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Komenského-chodník-bariérový

Centrum - Komenského
21. januára 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Zvolenská cesta-kôš-poškodený

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Zvolenská cesta
21. januára 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Strieborné nám.-chodník-poškodená dlažba

Centrum - Strieborné nám.
21. januára 2019 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Skuteckého-Mestský mobiliár-iné

Centrum - Skuteckého
21. januára 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Kukučínova-reklama-vizuálny smog

Centrum - Kukučínova
21. januára 2019 Komentáre0 Hodnotenie2
Neriešený
 
meno užívateľa

Komenského-kôš-poškodený

Centrum - Komenského
17. januára 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Švermova-Mestský mobiliár-iné

Fončorda - Švermova
17. januára 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Šalkovská cesta-chodník-znečistený

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Šalkovská cesta
17. januára 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Dolná-cyklotrasa-poškodená

Centrum - Dolná
17. januára 2019 Komentáre1 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Bakossova-osvetlenie-nefunkčné

Centrum - Bakossova
17. januára 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Jána Bottu-cesta-výtlk

Centrum - Jána Bottu
18. decembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Bernolákova-parkovanie-problémové

Radvaň - Bernolákova
18. decembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Bernolákova-kôš-poškodený

Radvaň - Bernolákova
18. decembra 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Bernolákova-stavby a budovy-opustená budova

Radvaň - Bernolákova
18. decembra 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Komenského-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Centrum - Komenského
18. decembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Severná-chodník-výtlk

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Severná
18. decembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Bakossova-cesta-poškodená dlažba

Centrum - Bakossova
18. decembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Severná-kanalizácia-chýbajúci kanalizačný poklop

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Severná
18. decembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Skuteckého-reklama-vizuálny smog

Centrum - Skuteckého
18. decembra 2018 Komentáre1 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Laskomerská-strom-neorezaný

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Laskomerská
18. decembra 2018 Komentáre3 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Skuteckého-chodník-výtlk

Centrum - Skuteckého
18. decembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Tma v centre

Centrum - Vajanského námestie
01. decembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Skládka odpadu v centre mesta

Centrum - Dolná
01. decembra 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúca lampa pouličného osvetlenia

Centrum - Horná Strieborná
01. decembra 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Chátrajúce mestské opevnenie

Centrum - Jána Bottu
01. decembra 2018 Komentáre1 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Verejná skládka pod mestským opevnením

Centrum - Lazovná
01. decembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Zanedbaný chodník na Urpín

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Pod Urpínom
01. decembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Chýbajúci chodník v centre mesta

Centrum - Kapitulská
21. novembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Náletová zeleň znehodnocuje centrum mesta

Centrum - Na Troskách
21. novembra 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ťažko otvoriteľná brána k informačnému centru na Radnicu

Centrum - Námestie SNP
21. novembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Chýbajúci odpadkový kôš v mestskom parku.

Centrum - Tajovského 2-22, 1-17
21. novembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Bariéra rozvoja cestovného ruchu v Banskej Bystrici

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Pod Urpínom
18. novembra 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Vstupná brána do mesta

Centrum - Národná
15. novembra 2018 Komentáre4 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Prepadajúci sa poklop na chodníku

Centrum - Lazovná
15. novembra 2018 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nefunkčné pouličné osvetlenie

Centrum - Skuteckého
15. novembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Neudržiavaná parkovacia plocha pred Ekonomickou fakultou UMB

Centrum - Tajovského 2-22, 1-17
14. novembra 2018 Komentáre1 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Odvodňovacie žľaby na námestí

Centrum - Skuteckého
14. novembra 2018 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Chýbajúce zábradlie na pešej lávke

Centrum - Horná
12. novembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Lavičky v zlom vizuálnom a nefunkčnom stave

Centrum - Skuteckého
12. novembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Zničený mestský mobiliár.

Centrum - Dolná
05. novembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Znečistený cestný žľab v Banskej Bystrici

Centrum - Cesta na amfiteáter
05. novembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Zanedbaný chodník v Banskej Bystrici

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Školská
05. novembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Kamenné schodisko v zanedbanom stave.

Centrum - Kapitulská
05. novembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Skládka odpadu v centre mesta Banská Bystrica

Centrum - Bakossova
05. novembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Parkovisko pri stanici Banská Bystrica mesto

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Pod Urpínom
05. novembra 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nová pokládka dlažby spustošená náletovou zeleňou.

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Školská
05. novembra 2018 Komentáre2 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Trčiaca oceľová pásovina v Banskej Bystrici

Centrum - Skuteckého
31. októbra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Trčiace káble v Banskej Bystrici

Centrum - Skuteckého
31. októbra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Nočné osvetlenie v Banskej Bystrici

Centrum - Bakossova
31. októbra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Mesto bez stromov

Centrum - Národná
31. októbra 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Upchatý prietok potoka

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Laskomerská
31. októbra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Zašednuté prechody pre chodcov.

Centrum - Skuteckého
31. októbra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Zničena dlažba pred Okresným súdom.

Centrum - Skuteckého
25. októbra 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Zlomená dopravná značka

Centrum - Skuteckého
25. októbra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vytrhnutá palisáda v Banskej Bystrici

Centrum - Lazovná
25. októbra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Upchatý kanál v Banskej Bystrici

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Tajovského 24-40, 23-53
25. októbra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Káble v Banskej Bystrici

Centrum - Lazovná
25. októbra 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Vrak v Banskej Bystrici

Centrum - Cesta na amfiteáter
23. októbra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Čierna skládka pod banskobystrickým amfiteátrom

Centrum - Cesta na amfiteáter
23. októbra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Kanálový poklop v Banskej Bystrici

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Severná
23. októbra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zábradlie v Banskej Bystrici

Centrum - Strieborné nám.
23. októbra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nočné cesty v Banskej Bystrici

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Ľuda Ondrejova
16. októbra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Zanedbané schodisko v Banskej Bystrici

Centrum - Bakossova
16. októbra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Promenádna ulica v Banskej Bystrici

Centrum - Skuteckého
16. októbra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Cyklistické stojany v Banskej Bystrici

Centrum - Horná
09. októbra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Pouličné osvetlenie v Banskej Bystrici v noci

Centrum - Profesora Sáru
09. októbra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zemná chránička v Banskej Bystrici

Centrum - Skuteckého
04. októbra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Trň po dopravnej značke v Banskej Bystrici

Centrum - Skuteckého
02. októbra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Automobil pod nadjazdom v Banskej Bystrici

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Laskomerská
02. októbra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Rozhadzané predajné stoly v Banskej Bystrici

Centrum - Bakossova
26. septembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Dopravná značka v Banskej Bystrici

Centrum - Bakossova
26. septembra 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Prepadajúca sa nová zámková dlažba v Banskej Bystrici

Centrum - Skuteckého
26. septembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Rampový nájazd v Banskej Bystrici

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Laskomerská
25. septembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Dopravná značka ako umelecká intervencia v Banskej Bystrici

Centrum - Skuteckého
24. septembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

O jeden strom menej v Banskej Bystrici

Centrum - Bakossova
24. septembra 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Mastné škvrny v Banskej Bystrici

Centrum - Bakossova
23. septembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Odpad v Banskej Bystrici

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Laskomerská
21. septembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Rampy z Banskej Bystrice

Centrum - Skuteckého
14. septembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Ostré črepiny z Banskej Bystrice

Centrum - Štefánikovo nábrežie
10. septembra 2018 Komentáre5 Hodnotenie0