level start 2
Viac o bodoch aktivity
89%
278/300
level end 3

4 pridaných podnetov

Viac ako 85% používateľov
85%

2 pridaných komentárov

Viac ako 43% používateľov
43%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%