level start 3
Viac o bodoch aktivity
23%
369/600
level end 4

4 pridaných podnetov

Viac ako 85% používateľov
85%

6 pridaných komentárov

Viac ako 80% používateľov
80%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%