level start 2
Viac o bodoch aktivity
51%
202/300
level end 3

2 pridaných podnetov

Viac ako 64% použíavateľov
64%

4 pridaných komentárov

Viac ako 71% použíavateľov
71%

0 overených podnetov

Viac ako 0% použíavateľov
0%