level start 2
Viac o bodoch aktivity
51%
202/300
level end 3

2 pridaných podnetov

Viac ako 65% použíavateľov
65%

4 pridaných komentárov

Viac ako 72% použíavateľov
72%

0 overených podnetov

Viac ako 0% použíavateľov
0%