level start 2
Viac o bodoch aktivity
28%
157/300
level end 3

2 pridaných podnetov

Viac ako 64% použíavateľov
64%

6 pridaných komentárov

Viac ako 80% použíavateľov
80%

0 overených podnetov

Viac ako 0% použíavateľov
0%