level start 6
Viac o bodoch aktivity
98%
2090/2100
level end 7

7 pridaných podnetov

Viac ako 93% používateľov
93%

161 pridaných komentárov

Viac ako 99% používateľov
99%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%