level start 12
Viac o bodoch aktivity
75%
7507/7800
level end 13

117 pridaných podnetov

Viac ako 100% použíavateľov
100%

141 pridaných komentárov

Viac ako 99% použíavateľov
99%

0 overených podnetov

Viac ako 0% použíavateľov
0%
V riešení
 
meno užívateľa

Na Troskách-vertikálna značka-poškodená

Centrum - Na Troskách
20. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Tajovského 2-22, 1-17-značka na ceste -chýbajúca

Centrum - Tajovského 2-22, 1-17
19. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Tajovského 2-22, 1-17-priechod pre chodcov-chýbajúci

Centrum - Tajovského 2-22, 1-17
19. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Skubínska cesta-vertikálna značka-chýbajúca

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Skubínska cesta
09. septembra 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Vajanského námestie-reklama-nevhodne umiestnená (na chodníku a pod.)

Centrum - Vajanského námestie
03. septembra 2019 Komentáre1 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Pieninská-osvetlenie-chýbajúce/nedostatočné

Sásová, Rudlová - Pieninská
01. septembra 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Starohorská-osvetlenie-nefunkčné

Sásová, Rudlová - Starohorská
01. septembra 2019 Komentáre3 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Na Troskách-osvetlenie-nefunkčné

Centrum - Na Troskách
01. septembra 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Pieninská-chodník-výtlk

Sásová, Rudlová - Pieninská
21. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Rudohorská-schody-poškodené

Sásová, Rudlová - Rudohorská
14. augusta 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Námestie slobody-dlhodobo ods voz.-voz. s EČV, bez pl TK a EK

Centrum - Námestie slobody
01. augusta 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Tajovského 2-22, 1-17-Zeleň a životné prostredie-iné

Centrum - Tajovského 2-22, 1-17
31. júla 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Magurská-kôš-preplnený

Sásová, Rudlová - Magurská
14. júla 2019 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Švermova-osvetlenie-poškodené stĺpy

Fončorda - Švermova
13. júla 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Ďumbierska-semafor-nefunkčný

Sásová, Rudlová - Ďumbierska
09. júla 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Krivánska-chodník-rozkopaný

Sásová, Rudlová - Krivánska
08. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Krivánska-schody-poškodené

Sásová, Rudlová - Krivánska
06. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Zaslané samospráve
 
meno užívateľa

Pieninská-kanalizácia-poškodený kanalizačný poklop

Sásová, Rudlová - Pieninská
05. júla 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Karpatská-priechod pre chodcov-chýbajúci

Sásová, Rudlová - Karpatská
02. júla 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Rudohorská-vertikálna značka-chýbajúca

Sásová, Rudlová - Rudohorská
02. júla 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Magurská-kôš-poškodený

Sásová, Rudlová - Magurská
01. júla 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Na Troskách-vertikálna značka-poškodená

Centrum - Na Troskách
23. júna 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Mlynská-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Mlynská
16. júna 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Tajovského 2-22, 1-17-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Centrum - Tajovského 2-22, 1-17
16. júna 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Na Troskách-socha, pamätník-poškodená

Centrum - Na Troskách
16. júna 2019 Komentáre2 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Mlynská-kanalizácia-poškodený kanalizačný poklop

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Mlynská
09. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Kapitulská-vertikálna značka-poškodená

Centrum - Kapitulská
09. júna 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Uľanská cesta-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Uľanská cesta
03. júna 2019 Komentáre3 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Mičinská cesta-detské ihrisko-poškodené

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Mičinská cesta
29. mája 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Na Troskách-cesta-výtlk

Centrum - Na Troskách
29. mája 2019 Komentáre8 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Námestie Ľudovíta Štúra-semafor-zle nastavený

Radvaň - Námestie Ľudovíta Štúra
17. mája 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Rudohorská-priechod pre chodcov-zle viditeľný

Sásová, Rudlová - Rudohorská
16. mája 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Rudohorská-priechod pre chodcov-zle viditeľný

Sásová, Rudlová - Rudohorská
16. mája 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Magurská-priechod pre chodcov-zle viditeľný

Sásová, Rudlová - Magurská
13. mája 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Pieninská-riešenie dopravnej situácie-nebezpečné

Sásová, Rudlová - Pieninská
12. mája 2019 Komentáre2 Hodnotenie1
Neriešený
 
meno užívateľa

Na Skalici-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Sásová, Rudlová - Na Skalici
12. mája 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Pod Hôrkou-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Sásová, Rudlová - Pod Hôrkou
12. mája 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Magurská-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Sásová, Rudlová - Magurská
12. mája 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Na Karlove-cesta-výtlk

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove
12. mája 2019 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Borievková-značka na ceste -zle viditeľná

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Borievková
07. mája 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Dedinská-priechod pre chodcov-zle viditeľný

Sásová, Rudlová - Dedinská
29. apríla 2019 Komentáre5 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

29. augusta-riešenie dopravnej situácie-nebezpečné

Centrum - 29. augusta
24. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Rudlovská cesta 2-58, 1-53-cesta-výtlk

Centrum - Rudlovská cesta 2-58, 1-53
21. apríla 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Partizánska cesta 2-112, 1-83-vertikálna značka-chýbajúca

Centrum - Partizánska cesta 2-112, 1-83
20. apríla 2019 Komentáre3 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Stavebná-dopravné zrkadlo-poškodené

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Stavebná
17. apríla 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Cesta k nemocnici-rozšírenie cesty

Centrum - Cesta k nemocnici
17. apríla 2019 Komentáre0 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Krivánska-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Sásová, Rudlová - Krivánska
20. marca 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Janka Kráľa-cesta-rozkopaná

Centrum - Janka Kráľa
11. marca 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Martina Rázusa-osvetlenie-poškodené stĺpy

Centrum - Martina Rázusa
05. marca 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Nám. Ludvíka Svobodu-chodník-rozkopaný

Centrum - Nám. Ludvíka Svobodu
04. marca 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Národná-dopravné zrkadlo-chýbajúce

Centrum - Národná
24. februára 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Magurská-dopravné zrkadlo-chýbajúce

Sásová, Rudlová - Magurská
24. februára 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Tatranská-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Sásová, Rudlová - Tatranská
24. februára 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Magurská-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Sásová, Rudlová - Magurská
24. februára 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Karpatská-strom-zlomený konár

Sásová, Rudlová - Karpatská
24. februára 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Karpatská-chodník-rozkopaný

Sásová, Rudlová - Karpatská
24. februára 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Magurská-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Sásová, Rudlová - Magurská
24. februára 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Magurská-oplotenie-nadbytočné

Sásová, Rudlová - Magurská
26. januára 2019 Komentáre4 Hodnotenie2
Uzavretý
 
meno užívateľa

Poľná-značka na ceste -chýbajúca

Radvaň - Poľná
22. januára 2019 Komentáre4 Hodnotenie2
Vyriešený
 
meno užívateľa

Sásovská cesta-osvetlenie-chýbajúce/nedostatočné

Sásová, Rudlová - Sásovská cesta
22. januára 2019 Komentáre1 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Sásovská cesta-osvetlenie-chýbajúce/nedostatočné

Sásová, Rudlová - Sásovská cesta
22. januára 2019 Komentáre2 Hodnotenie1
Uzavretý
 
meno užívateľa

Zvolenská cesta-riešenie dopravnej situácie-nebezpečné

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Zvolenská cesta
22. januára 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Sládkovičova 2-6, 1-13-osvetlenie-chýbajúce/nedostatočné

Radvaň - Sládkovičova 2-6, 1-13
22. januára 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Sládkovičova 2-6, 1-13-osvetlenie-chýbajúce/nedostatočné

Radvaň - Sládkovičova 2-6, 1-13
22. januára 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Sládkovičova 21-51, 8-112-osvetlenie-chýbajúce/nedostatočné

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Sládkovičova 21-51, 8-112
22. januára 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Kostiviarska cesta-osvetlenie-chýbajúce/nedostatočné

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Kostiviarska cesta
18. decembra 2018 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Janka Kráľa-osvetlenie-nefunkčné

Centrum - Janka Kráľa
18. decembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Hutná-osvetlenie-chýbajúce/nedostatočné

Centrum - Hutná
18. decembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Nefungujúce osvetlenie pri ESC - Cesta na štadión

Centrum - Cesta na štadión
27. novembra 2018 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Problém s osvetlením na hlavnej Ceste Stavebná

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Stavebná
26. novembra 2018 Komentáre2 Hodnotenie1
V riešení
 
meno užívateľa

Nefungujúci led priechod Cesta k nemocnici

Centrum - Cesta k nemocnici
17. novembra 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Nefungujúci led priechod Ďumbierska

Sásová, Rudlová - Ďumbierska
17. novembra 2018 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Nefungujúci blikajúci priechod Rudohorská

Sásová, Rudlová - Rudohorská
17. novembra 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Po 2-3 mesiacoch rozpadajúci sa asfalt na Dolnej ulici

Centrum - Dolná
17. novembra 2018 Komentáre5 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Dopravné značenie v potoku Bystrica

Centrum - Vajanského námestie
30. októbra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Otočená dopr. značka hl. cesta pod Lidlom pod Estakadou

Centrum - Tajovského 2-22, 1-17
28. októbra 2018 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Poškodený poklop kanálu na cyklochodníku

Centrum - Cesta na štadión
15. októbra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

ZŤP miesto nespĺňa STN

Centrum - Janka Kráľa
04. októbra 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Striedavé radenie pri Lidli - katastrofálna situácia v špičke

Centrum - Nad Plážou
13. septembra 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zbytočná značka zákaz vjazdu všetk. vozidiel?

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Podlavická cesta
28. augusta 2018 Komentáre2 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Parkovanie pred Mestským úradom Banská Bystrica

Centrum - Československej armády
10. augusta 2018 Komentáre5 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Namaľovanie prechodu pre chodcov, blízko McDonaldu

Radvaň - Námestie Ľudovíta Štúra
06. augusta 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Semafór Sásová, optimalizácia

Sásová, Rudlová - Rudohorská
31. júla 2018 Komentáre8 Hodnotenie1
Vyriešený
 
meno užívateľa

Vytŕčajúce oceľové prúty na parkovisku

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Limbová
31. júla 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Kôš na papier oprava

Sásová, Rudlová - Magurská
31. júla 2018 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Kríky blokujúce výhľad z prechodu na vozovku

Sásová, Rudlová - Magurská
29. mája 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Zvodidlá medzi chodníkmi

Centrum - Partizánska cesta 2-112, 1-83
28. mája 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Odstránenie semafóru na križovatke pri autobusovej stanici

Senica, Šalková, Majer, Uhlisko - Mičinská cesta
03. mája 2018 Komentáre6 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Podchod nebezpečné rozbité sklenené výplne

Centrum - Štefánikovo nábrežie
03. mája 2018 Komentáre3 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Sásovská dolina upchatý kanál - nové jazero

Sásová, Rudlová - Sásovská cesta
08. apríla 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Nefungujúce osvetlenie na estakáde

Centrum - Na Troskách
21. februára 2018 Komentáre4 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Čierna skládka priamo v meste

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove
12. februára 2018 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Parkovisko Pieninská ani raz neodhrnuté

Sásová, Rudlová - Pieninská
17. decembra 2017 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

ESC križovatka vyznačenie hranice križovatky

Centrum - Janka Kráľa
04. októbra 2016 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nefungujuce verejne osvetlenie Skolska ulica

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Školská
09. decembra 2015 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nefungujuca červená pre chodcov Narodná

Centrum - Štadlerovo nábrežie
18. októbra 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zvalená značka v smere na Šachtičky

Sásová, Rudlová - Tatranská
07. októbra 2015 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nefungujúce osvetlenie od ESC po Švermovu

Fončorda - Švermova
07. októbra 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Prerušované čiary na križovatke pred ESC

Fončorda - Švermova
07. októbra 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Výtlk pri EF MB

Centrum - Záhradná
14. septembra 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Umiestnenie značky striedavé radenie

Fončorda - Švermova
24. mája 2015 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zmätočné vodorovné značenie pred ESC

Fončorda - Švermova
22. apríla 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Spojnice mostu Zvolenská cesta

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Zvolenská cesta
30. marca 2015 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúce prechody Tajovského ulica

Centrum - Bakossova
30. marca 2015 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Veľký výmoľ na Školskej 9A

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Školská
26. decembra 2014 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Otvoreny poklop

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Školská
11. decembra 2014 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nefungujuce osvetlenie v parku

Centrum - M. Hattalu
11. decembra 2014 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúca značka daj prednosť v jazde a prikázaný smer

Radvaň - Námestie Ľudovíta Štúra
09. októbra 2014 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Zarastená značka hlavná cesta na Striebornom námestí

Centrum - Dolná Strieborná
15. júna 2014 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nebezpečný poklop Tajovského park

Centrum - Tajovského 2-22, 1-17
15. júna 2014 Komentáre2 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Preliačený poklop Tajovského ulica

Centrum - Tajovského 2-22, 1-17
15. júna 2014 Komentáre3 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Doplnenie značky hlavná cesta Sládkovičova ulica

Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Podháj - Sládkovičova 21-51, 8-112
21. júla 2013 Komentáre2 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Smerová tabuľa Tajovského ulica

Centrum - Tajovského 2-22, 1-17
21. júla 2013 Komentáre1 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Doplnenie smerovej tabule križovatka Janka Kráľa

Centrum - Jána Bottu
21. júla 2013 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Chýbajúce zrkadlo v križovatke

Centrum - Kukučínova
21. júna 2011 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Náprava doplnkovej tabuly hlavná cesta

Centrum - Tajovského 2-22, 1-17
30. apríla 2011 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Otvorený poklop pri ZŠ Pieninská

Sásová, Rudlová - Pieninská
30. apríla 2011 Komentáre1 Hodnotenie0