level start 7
Viac o bodoch aktivity
79%
2657/2800
level end 8

4 pridaných podnetov

Viac ako 85% používateľov
85%

171 pridaných komentárov

Viac ako 99% používateľov
99%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%