level start 6
Viac o bodoch aktivity
33%
1700/2100
level end 7

32 pridaných podnetov

Viac ako 99% používateľov
99%

10 pridaných komentárov

Viac ako 89% používateľov
89%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%
Neriešený
 
USER NAME HERE

Prekážka pre kočíky a bicykle

Devínska Nová Ves - Kalištná
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Natiahnutie lana

Devínska Nová Ves - Kalištná
Hodnotenie0
Uzavretý
 
USER NAME HERE

Pridanie malého kompostera

Devínska Nová Ves - Kalištná
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Prepadnutia cesta

Devínska Nová Ves - Opletalova
Hodnotenie0
Uzavretý
 
USER NAME HERE

Plán rozvoja

Devínska Nová Ves - Uhrovecká
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Kto zabil zdravé stromy?

Devínska Nová Ves - Kalištná
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Postavenie workoutoveho ihriska

Devínska Nová Ves - Kalištná
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Sustavne porusovanie jednosmerky

Devínska Nová Ves - Kalištná
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Odstavene vozidla

Devínska Nová Ves - Novoveská
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Lampa neplni svoju funkciu

Devínska Nová Ves - Kalištná
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Kôš neplní svoju funkciu

Devínska Nová Ves - Novoveská
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Vrak bez značiek

Devínska Nová Ves - Kalištná
Hodnotenie0
Neriešený
 
USER NAME HERE

Chýbajúce osvetlenie Istrijská

Devínska Nová Ves - Istrijská
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Zdemolovana lavicka po vykopovych pracach

Devínska Nová Ves - Uhrovecká
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Bordel pri smetiakoch Istrijska

Devínska Nová Ves - Istrijská
Hodnotenie0
Uzavretý
 
USER NAME HERE

Polievanie ciest

Devínska Nová Ves - Ivana Bukovčana
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Zase chýba schod

Devínska Nová Ves - Hradištná
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Pridanie prevádzkového poriadku

Devínska Nová Ves - Uhrovecká
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Na preliezke chýba schod

Devínska Nová Ves - Uhrovecká
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Rekonštrukcia ihriska

Devínska Nová Ves - Novoveská
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Prechod bez bariér a prepadnutá cesta

Devínska Nová Ves - Istrijská
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Prechod bez bariér

Devínska Nová Ves - Uhrovecká
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Chýbajúci smetný kôš

Devínska Nová Ves - Námestie 6. apríla
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Chýbajúci kôš

Devínska Nová Ves - Kalištná
Hodnotenie0
Neriešený
 
USER NAME HERE

Chýbajúce lavičky

Devínska Nová Ves - Ivana Bukovčana
Hodnotenie0
Neriešený
 
USER NAME HERE

Prekážková dráha

Devínska Nová Ves - M. Marečka
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Špina a bordel

Devínska Nová Ves - M. Marečka
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Pridanie lavičiek

Devínska Nová Ves - Námestie J. Kostru
Hodnotenie0
Neriešený
 
USER NAME HERE

Špina okolo cesty

Dúbravka - Saratovská
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Odstavené auto bez značiek

Devínska Nová Ves - Kalištná
Hodnotenie0
V riešení
 
USER NAME HERE

Chýbajúce osvetlenie

Devínska Nová Ves - Novoveská
Hodnotenie0
Vyriešený
 
USER NAME HERE

Nefungujuce osvetlenie

Devínska Nová Ves - Eisnerova
Hodnotenie0