19 pridaných podnetov

Viac ako 98% používateľov
98%

32 pridaných komentárov

Viac ako 96% používateľov
96%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%
Neriešený
 
meno užívateľa

Internátna-trávnatá plocha-nepokosená

Fončorda - Internátna
23. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Havranské-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Fončorda - Havranské
23. júna 2019 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Rudohorská-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Sásová, Rudlová - Rudohorská
11. júna 2019 Komentáre2 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

Rudohorská-Zeleň a životné prostredie-iné

Sásová, Rudlová - Rudohorská
19. mája 2019 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Neporiadok pri kontajneroch

Sásová, Rudlová - Javornícka
08. septembra 2018 Komentáre0 Hodnotenie0
V riešení
 
meno užívateľa

Zničená križovatka

Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Karlovo - Na Karlove
01. januára 2017 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Trvalé blokovanie parkovacieho miesta

Sásová, Rudlová - Rudohorská
01. januára 2017 Komentáre7 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Opustený autovrak

Fončorda - Internátna
24. mája 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Neriešený
 
meno užívateľa

Lávka pre chodcov

Centrum - Cesta na štadión
04. apríla 2015 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Opustený autovrak

Fončorda - Trieda Hradca Králové
09. februára 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Diery v ceste

Centrum - Cesta na štadión
09. februára 2015 Komentáre0 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Nepoužiteľné parkovisko

Sásová, Rudlová - Rudohorská
03. februára 2015 Komentáre3 Hodnotenie0
Uzavretý
 
meno užívateľa

(Ne)legálny billboard?

Sásová, Rudlová - Rudohorská
23. mája 2014 Komentáre7 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Jamy na Ďumbierskej, alebo kanálová katastrofa a iné nebezpečia

Sásová, Rudlová - Ďumbierska
20. mája 2014 Komentáre1 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Opustený príves hyzdí mesto a zaberá parkovacie miesto

Sásová, Rudlová - Rudohorská
14. mája 2014 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Rozbitá takmer neprejazdná cesta

Sásová, Rudlová - Rudohorská
27. januára 2014 Komentáre3 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Opustené vozidlo Javornícka

Sásová, Rudlová - Javornícka
27. januára 2014 Komentáre4 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Neskutočný neporiadok

Sásová, Rudlová - Javornícka
24. januára 2014 Komentáre2 Hodnotenie0
Vyriešený
 
meno užívateľa

Autovrak

Sásová, Rudlová - Rudohorská
30. decembra 2013 Komentáre9 Hodnotenie0