level start 3
Viac o bodoch aktivity
95%
585/600
level end 4

5 pridaných podnetov

Viac ako 88% používateľov
88%

21 pridaných komentárov

Viac ako 94% používateľov
94%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%