level start 6
Viac o bodoch aktivity
22%
1634/2100
level end 7

5 pridaných podnetov

Viac ako 89% používateľov
89%

69 pridaných komentárov

Viac ako 98% používateľov
98%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%