level start 2
Viac o bodoch aktivity
94%
289/300
level end 3

3 pridaných podnetov

Viac ako 79% použíavateľov
79%

13 pridaných komentárov

Viac ako 91% použíavateľov
91%

0 overených podnetov

Viac ako 0% použíavateľov
0%