level start 6
Viac o bodoch aktivity
37%
1722/2100
level end 7

2 pridaných podnetov

Viac ako 64% používateľov
64%

55 pridaných komentárov

Viac ako 98% používateľov
98%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%