level start 6
Viac o bodoch aktivity
58%
1848/2100
level end 7

4 pridaných podnetov

Viac ako 85% používateľov
85%

56 pridaných komentárov

Viac ako 98% používateľov
98%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%