1 pridaných podnetov

Viac ako 0% použíavateľov
0%

4 pridaných komentárov

Viac ako 71% použíavateľov
71%

0 overených podnetov

Viac ako 0% použíavateľov
0%
Vyriešený
 
meno užívateľa

Na vŕšku-cesta-znečistená

Na vŕšku
10. júla 2019 Komentáre4 Hodnotenie0