level start 2
Viac o bodoch aktivity
89%
279/300
level end 3

4 pridaných podnetov

Viac ako 85% používateľov
85%

7 pridaných komentárov

Viac ako 82% používateľov
82%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%