level start 6
Viac o bodoch aktivity
94%
2065/2100
level end 7

3 pridaných podnetov

Viac ako 77% používateľov
77%

88 pridaných komentárov

Viac ako 98% používateľov
98%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%