level start 2
Viac o bodoch aktivity
98%
297/300
level end 3

5 pridaných podnetov

Viac ako 89% používateľov
89%

3 pridaných komentárov

Viac ako 61% používateľov
61%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%