level start 3
Viac o bodoch aktivity
68%
504/600
level end 4

6 pridaných podnetov

Viac ako 90% používateľov
90%

17 pridaných komentárov

Viac ako 92% používateľov
92%

0 overených podnetov

Viac ako 0% používateľov
0%